Post Image

หวยออก

นิทรรศการศิลปะในหัวข้อ “หวยออก” เกิดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการเสี่ยงโชคที่สนองต่อความหวังและความเชื่อของการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม เราทุกคนสามารถเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้โอกาส “เดิมพัน” เพื่อ “แลก” ให้ได้สิ่งที่เราต้องการ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดหวังถึงผลสรุปที่แน่นอนได้ นิทรรศการนี้จึงเป็นพื้นที่สำหรับการเข้ามาเฝ้าดูผลลัพธ์ของการเดิมพัน โดยประกาศออกมาผ่าน ผลงานที่สร้างสรรค์จากความคิด การปฏิบัติซ้ำ ๆ และความเข้าใจ ทั้งเรื่องวัฒนธรรรม ศาสนา การเมือง ชุมชน ดนตรี ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ คุณค่า และรางวัลจากการเสี่ยงโชคไปด้วยกันระหว่าง ผู้สร้างสรรค์และผู้ชมที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ผ่านการแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้