นักศึกษาสาขาวิชาสื่อฯ กวาดรางวัลจากกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ

Post Image

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้มีการประกาศรางวัลผู้ชนะจากกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ
จัดขึ้นโดย Museum Thailand โดยได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
ทีม HCM
นายทัตพล กาวิลและ นายนุติกานต์ ไชยสุวรรณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ

และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ทีม MADs-1 ประกอบด้วย
นางสาวสุชาดา อินต๊ะขัติย์
นายพงศ์นริณทร์ รุ่งโรจน์
นางสาวอารีญา พันธุแพทย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ

อ้างอิง
http://www.museumthailand.com/activities-detail.php?CONID=2452