Nonversation : MADs degree show 2018

Post Image

#NONVERSATION2018

ใกล้เข้ามาแล้วกับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ Media Arts and Design Degree show 2018 #NONVERSATION2018 วันนี้มาพบกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของเหล่าผู้จัดรวมไปถึงตัวอย่างชิ้นงานในนิทรรศการครั้งนี้ ที่พร้อมให้ทุกคนได้มารับชม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้#NONVERSATION2018#พูดไปใครจะฟังทำไปใครจะดู6-12 MAY 2018CMU ART CENTER

Posted by Media Arts and Design Degree Show on Thursday, 26 April 2018

 

Media Arts and Design Degree Show 2018 : Nonversation

6-12 MAY 2018
CMU ART CENTER