iนิทรรศการ "Takashi Akiyama in Chiangmai" ระหว่างวัันที่ 12 - 28 กันยนยน 2557 บริเวณชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทากาชิ อะคิยามะ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย ทามะ / ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์โปสเตอร์ นากะโอกะ
ทากาชิ อะคิยามะ เกิดที่  เมือง นากะโอกะ – ชิ, นิลกะตะ, ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1952 / ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทามะ, มหาวิทยาลัยศิลปกรรมและดุลิยางศิลป์ นานาชาติ แห่ง โตเกียว

“Takashi Akiyama in Chiang Mai”
       เชียงใหม่ ถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ อันมีวัดและโบราณสถานจำนวนมาก ผมจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอนิทรรศการ  “Takashi Akiyama in Chiang Mai” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้
 
        มนุษย์ มักที่จะสื่อสารผ่านทางกระบวนการ การมองเห็น จากภาพสัญลักษณ์ สู่ตัวอักษร จากตัวอักษร ส่งกลับมาเป็นภาพสัญลักษณ์อีกครั้ง  ภาพประกอบจึงถูกพัฒนาให้มีความน่าสนใจด้วยวิธีการนำเสนอโดยใช้ความเฉียบแหลมแสดงออก ถึงการสื่อทุกรูปแบบของ“ศิลปะภาพประกอบ” ดังความจริงที่ว่าภาพประกอบนั้น สามารถเป็นจุดซ่อนความรู้สึกของทุกๆภาษาเอาไว้ ภาพประกอบจึงสามารถเข้าถึงจิตรใจของผู้คน โดยทันทีทันใดอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งออกมาจากความประทับใจในส่วนลึก รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึก ที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นถ้อยคำได้ นั่นคือส่วนหนึ่งของพลังอำนาจของข้อมูลในการสื่อสาร การคิดของมนุษย์และความคิด ที่ได้จารึกสู่ประวัติศาสตร์ ผ่านถ้อยคำและภาพเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน “การมองเห็นข้อมูลข่าวสาร” เหล่านี้ยังคงปรากฏต่อพวกเราในปัจจุบัน นอกเหนือในเรื่องพื้นที่ และเวลา     แต่บางครั้งก็ขาดบทบาทสำคัญไปอย่างง่ายดาย ในการที่ภาพประกอบจะแสดงออกถึงประวัติศาสตร์ ซึ่งความสำเร็จของมันจะต้องเป็นที่ยอมรับเสียก่อน และแน่นอน หากปราศจากภาพประกอบ, มนุษย์ก็จะปราศจากการสื่อสาร ที่มีแต่ความว่างเปล่าและความเงียบเหงา ภาพประกอบจึงถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญ  “ที่มนุษย์สร้างขึ้น” และถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมของมนุษย์เรา โปสเตอร์จึงเป็นดั่งเสียงเงียบ กรุณากรองผ่านหูของคุณและรับฟังเสียง
 

 
"Takashi Akiyama in Chiangmai" Exhibition
From September 12th - 28th, 2014
The first floor front gallery
 
 
TAKASHI AKIYAMA
Professor, Tama Art University / Director, Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka
 
Born in Nagaoka-shi, Niigata, Japan in 1952 / B.A. Tama Art University, Tokyo National University of Fine Arts and Music
[Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka] Open 11. July 2019
 
“Takashi Akiyama in Chiang Mai”
 
        Chiang Mai is a histories city where many temples and ruins exist. It is pride for me that the “Takashi Akiyama in Chiang Mai” exhibition is held at the Chiang Mai University
 
        Human beings have always been visual communicators, progressing from pictographs to letters and from letters back to picture. Illustration continues to develop as an attractive, charming, poignant method of expression throughout all types of media as “Illustration art” Hoe ever, the fact that illustration can be understood as a glance make them capable of feeling in the blind spot all languages. Illustration can get the people’s hearts instantaneously and naturally, leaving a deep impression that includes emotions that cannot be put into words; that is part of what make it such astatically pleasing form of communication. Humankind’s thoughts and ideas have been carved into history through countless words and images. These “Visual massages” still appeal to us today, transcending space and times. Some time easy to miss, the significant role that illustration has played throughout history and all its accomplishments must be recognized. Surely, without illustration, human communication would have been empty and lonely. Illustration is an important “man-made” technology, and a vital part of our human culture.
Poster is a silence voice” Now please strain your ears and listen to the voice.   
 

posted by Apichat Sukarapas | 18.09.2014 | 03:00:58

created by Z Axis IT Solution