การแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัยวงช้างสะตนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย "รักข้ามแผ่นดิน"

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัยวงช้างสะตนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย "รักข้ามแผ่นดิน" ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 57 จัดแสดงสองรอบได้แก่เวลา 14.00 - 15.30 น. และ 19.00 - 20.30 น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อขอรับบัตรเข้าชมฟรี!! ได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โทร 053-217-793 และ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ โทร 053-994-817-8


posted by Weeraphan Chanhom | 18.09.2014 | 20:45:17

created by Z Axis IT Solution