การสาธิต 3D Digitization  ด้วยกล้องถ่ายภาพ
และ 3D Scanner  ณ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
เวลา 9.00 น. - 12.00น. ในวัน พฤหัสที่ 9 ตค. 57 
 


posted by Weeraphan Chanhom | 09.10.2014 | 21:36:29

created by Z Axis IT Solution