เทศกาลดนตรีและศิลปะเชิงทดลอง “Super imposition: ปรับทุกข์”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 – 23.45 น.  ณ บริเวณดาดฟ้าชั้น3  Media Arts Design ,หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


posted by Apichat Sukarapas | 05.11.2014 | 19:43:10

created by Z Axis IT Solution