เชิญร่วมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


posted by Apichat Sukarapas | 12.12.2014 | 04:46:33

created by Z Axis IT Solution