Interactive

Saving water

Acarima Nanthanasit | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

 

ในโปรเจค SAVING WATER นี้ได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเข้ามาใช้ในการปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมงาน โดยใช้วงจรเล็กทรอนิกส์คือวาล์วปิดน้ำ โดยใช้การรับค่าจากชิปส์ควบคุม เพื่อทำให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ ในความเป็นจริงวาล์วปิดน้ำนั้นมีอยู่ทั่วไปในระบบปิดเปิดน้ำอัตโนมัติ แต่โดยมากแล้วใช้ในอุตสาหกรรมการทำน้ำดื่ม เช่นตู้ขายน้ำดื่ม จากการศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วสามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย เพื่อควบคุมการใช้น้ำ โดยสามารถรับค่าจาก micro controller ในการเปิดและปิดในเวลาที่ไม่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ABSTRACT

 

น้ำนั้นมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำรงชีวิตก็ดี หรือแม้กระทั่งการประกอบการธุรกิจ ตราบใดที่เรายังคงต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ฉะนั้นโปรเจคนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้ชมงานที่เข้ามาในพื้นที่นิทรรศการได้ตระหนักถึงการใช้สอยน้ำอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำของผู้ชมงาน ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ชมเพื่อทำให้เกิดความหมายของการใช้สอยน้ำอย่างประหยัดขึ้นโดยตัวของผู้ชมงานเอง ตามที่กล่าวข้างต้นที่ทั้งต้องการกระตุ้นจิตสำนึก และยังเป็นการดูท่าทีของคนในการมองก็อกน้ำที่กำลังไหลด้วย

CHAPTER 01 SYSTEM

 

- ปั๊ม1ทำงานตลอดเวลา โดยส่งน้ำไปที่ก๊อกน้ำ
- ก๊อกน้ำเปิดอัตโนมัติโดยการตั้งเวลา 
- ปั๊ม2ทำงานตลอดเวลาเพื่อส่งน้ำกลับเข้าแท็งค์น้ำหลัก เพื่อให้รู้สึกเหมือนว่าน้ำสูญเสียไปจากการเปิดน้ำลงในซิงค์
- เดินท่อน้ำจริง2ท่อ ที่เหลือเป็นท่อที่ไม่มีน้ำผ่านเพื่อความสวยงาม ส่วนหนึ่งเพื่อเดินสายไฟจากปั๊ม1มารวมกันไว้ที่บริเวณซิงค์
- ตัวtextจะทำเองเป็นแบบwalltextโดยจะติดตั้งเพิ่มภายหลัง
- การเดินท่ออาจจะปรับเปลี่ยนตามบริเวณแสดงงานจริง แต่จะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับติดตั้งtextแสดงรายละเอียดงาน
- ก๊อกน้ำเปิดอัตโนมัติได้เองหรือเมื่อมีคนเปิดแต่ว่าการปิดต้องทำด้วยการกระทำของผู้เข้าชมงาน
- ปั๊มน้ำขนาดเล็ก มีเสียงดังไม่มาก

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution