Wave & Rhythm - Sound Design

Wave & Rhythm - Sound Design

Khomsun Chaiwong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

Sound Design เป็นการจัดทำเสียงศิลปะ Sound Art เพื่อจัด Exibition หรือว่านำมาประกอบกับงาน Interactive ซึ่งในปัจจุบันมี Subculture ที่ชื่นชอบ Sound Art นี้อยู่จำนวนหนึ่ง และเสียงที่น่าสนใจนั้นก็สามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างเป็น Pop Culture ได้อีกด้วย

ABSTRACT

Cooking rhythm
http://www.youtube.com/watch?v=L3Pthz3pMmQ
 

อาหาร ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์อย่างหนึ่ง การทำอาหารก็ถือเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์เช่นกันเพราะว่ามนุษย์ต้องการกิน อาหารที่ผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาแล้ว เสียงของการทำอาหารจึงถือเป็นเสียงที่ทุกคนนั้นน่าจะได้ยินตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้ในห้องครัวมักจะเกิดความวุ่นวายจากส่วนประสมของอาหารที่มากและความ ประณีตของการทำอาหารบางชนิด จึงทำให้เกิดการรวมเสียงซึ่งมีเสน่ห์ และน่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมและประพันธ์เสียงเหล่านั้นมาเป็นผลงานชิ้นนี้ครับ

Storm Wave
http://www.youtube.com/watch?v=Etagqj47okc
 

พายุ ถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้ และยังก่อสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน และสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คน เสียงของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง หรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือรับรู้ถึงความหวาดกลัว ซึ่งเป็นผลงานเสียงที่จะสร้างประสบการณ์ให้แต่ล่ะบุคคลตามประสบการณ์ที่ได้ พบมา

 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution