Scapegoat - แพะรับบาป & Pain man

Experiment 4 :. Image Design ::

Chawagun Panyawong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

ผลงานการออกแบบภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโดมจัดแสดงแกลอรี่ "No Man Land" -- ในภาพกล่าวถึงการต่อสู้ของที่ไร้ซึ่งความผิด แต่กลับถูกรับโทษทดแทน ดังสุภาษิตที่ว่า "เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่น เอากระดูกแขวนคอ" ..

และภาพ Pain man เป็นภาพที่สะท้อนภาวะการขายตัวเพื่อแลกกับเงินของผู้ชายแท้ (ไม่ใช่เกย์ กระเทย หรือเพศที่ปรารถนาการมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับไม้ป่าเดียวกัน) โดยสะท้อนถึงภาวะการโหยหาอิสรภาพ และต้องการหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ที่บางครั้งแทบจะไม่มีทางเลือก ด้วยการยอมจำนนให้กับสิ่งที่ไม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุข (ซาบซ่าน) ให้กับชายที่มีจิตใจเป็นหญิง หญิงสูงอายุ ชายที่มีจิตใจเป็นชายแต่แสวงหาความเป็นชายเพื่อการปรนเปรออารมณ์ เป็นต้น

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution