Advertising Strategy

Buddhism Advertising Changing in New media and Interactive Culture Context

Adithep Duksukkaew | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลงยุทธการโฆษณาเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การทำบุญในพระพุทธศาสนา โดยเน้นที่การลงไปมองสื่อเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีการใช้สื่ออะไรในการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมทำบุญ และมีการใช้สัญลักษณ์ในสื่ออย่างไร มีการสร้างความเชื่อ หรือสร้างความน่าเลื่อมใสอย่างไรในสื่อเหล่านั้น เพื่อทำความเข้่าใจถึงโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมากในปัจจุบัน 

ABSTRACT

 

เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคที่การโฆษณานั้นควบคุมความต้องการของผู้บริโภคได้ยากขึ้น ไม่ว่าจะเพราะคู่แข่งทางการตลาดเยอะขึ้น หรือจะเป็นเพราะคนรู้เท่าทันและพยายามที่จะหลีกหนีโฆษณาเหล่านั้น โดยการเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เมื่อรายการที่ดูอยู่ตัดเข้าโฆษณา หรือจะเป็นการพลิกหน้าหนังสือไปหน้าอื่นทันทีที่รู้ว่าเปิดมาเจอกับหน้าโฆษณา นั่นทำให้ผู้บริโภครับการสื่อสารจากโฆษณาสินค้าต่างๆได้ยากขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงมีการพัฒนาโฆษณาให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะทำให้ตลกขึ้น หรือเอาไปแฝงไว้กับละครหรือรายการทีวีต่างๆ จนมาถึงปัจจุบัน สื่อโฆษณาเหล่านี้ได้กระจายตัวออกไปอยู่ปะปนกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความหมาย หรือบริบทที่เกี่ยวของกับสถานที่นั้นๆ เข้ามาเป็นส่วนเสริมเพื่อทำให้โฆษณาเหล่านั้นได้ผลดีมากขึ้น ซึ่งสื่อในสิ่งแวดล้อมนี้เริ่มถูกพบเห็นมากขึ้นในสังคมตะวันตก และเริ่มกระจายตัวออกมาเรื่อยๆ และในประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้สื่อแฝงในสิ่งแวดล้อม หรือสื่อแฝงในบรรยากาศนี้ให้เห็นบ้างแล้ว ซึ่งเมื่อสื่อโฆษณาออกมาแฝงตัวอยู่กับบรรยากาศ การที่ผู้คนจะหลบหลีกหรือไม่สนใจมันนั้นก็เริ่มทำได้ยากขึ้น เพราะนอกจากการติดตั้งหรือจัดวางในที่ๆทุกคนต้องใช้งาน เช่น ทางเท้า ประตู รถไฟฟ้าแล้ว ความน่าสนใจ การสร้างความสงสัย และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูกับตัวสื่อเอง ก็เป็นส่วนเสริมให้คนจำนวนมากเกิดความรู้สึก "ชอบ" สื่อโฆษณาเหล่านี้ มากกว่าที่จะพยายามหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงโฆษณา

 

ไม่เว้นแม้กระทั่งการเผยแผ่ หรือส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ห่างไกลวัด หรือกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเพราะหน้าที่การงาน หรือเพราะมีเหตุปัจจัยอื่นๆเข้ามา ล้วนแล้วแต่ทำให้พุทธศาสนาได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ๆน้อยลง คนรุ่นเก่าเองก็เช่นกัน ดังนั้นองกรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจึงจำเป็นที่จะต้องทำการ "โฆษณาประชาสัมพันธ์" ให้คนหันมาสนใจศาสนากันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรม การเอาธรรมมะมาออกโทรทัศน์ หรือการเชิญชวนให้ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ หรือทำร่วมกับองค์กรต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งการขายวัตถุมงคลต่างๆที่ดึงเอาความเป็น "พุทธศาสนา" เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่พระเครื่อง ไปจนถึงนาฬิกาข้อมือ  และการที่จะเชิญชวนคนให้มาร่วมกิจกรรมหรือซื้อหาสินค้าต่างๆนั้น ก็หนีไม่พ้นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งในสมัยที่การสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย ไม่เว้นแม้กระทั่งการโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา

 

โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้พยายามที่จะต้องคำถาม วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเจาะจงไปที่ "การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อชักชวนคนมาร่วมทำบุญ" เพื่อถอดรหัส และแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบ ของการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการทำบุญในพุทธศาสนาในประเทศไทย 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution