NOSTALGรIAน

DE-SIGN

Boonchanin Soodtasom | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

DE-SIGN in ILL @ Lazy sunday gallery : Chiangmai Thailand

NOSTALGรIAน : ย้อนวันวัยเกรียน

ABSTRACT

การปรารถนาถึงภาพฝันในวันเก่าๆ หรือ Nostalgia การโหยหาภาพฝันหวานวันเก่านั้นมักเกิดจากสภาพทางจิตใจของมนุษย์ ที่ไม่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ประสบอยู่ ไม่ว่าสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะหลบหนีจากความวุ่นวายนี้จึงเป็นทุนสำคัญทางวัฒนธรรมคนไทย ในการหาช่องทางผลิตสื่อบันเทิงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและก็เป็นที่นิยมของประชาชนไทยได้เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่มีรายได้เกินร้อยล้านบาท สถานที่ท่องเที่ยวแบบเพลินวานหรือตลาดน้ำอัมพวา การทำความเข้าใจต่อความหมายหน้าที่พลเมืองที่ดีผ่านตัวละครในแบบเรียน มานี มานะ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่บ้าง ตามหน้าที่ของสื่อ ในการนำเสนอสารตามเป้าหมายของผู้ต้องการสื่อต่างๆ แต่การที่บุคลิกลักษณะตัวละครมานี มานะ ที่ได้ถูกผลิตซ้ำ ยังคงทรงพลังของอุดมการณ์อำนาจนำในชุดเดิมไว้อยู่ต่อเนื่องและตกผลึกเป็นสื่อบันเทิงแบบประชานิยมในลักษณะการปรารถนาถึงภาพฝันวันเก่าต่างๆ

อาการฝันหวานนั้นมักจะอยู่ได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น เมื่อตัวละครในแบบเรียนมานี มานะ ตื่นขึ้นมาพบกับความจริงในสังคมไทยสมัยใหม่ อาจจะเกิดการใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกสับสน จากการที่คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง อินเตอร์เน็ตถูกแพร่กระจายอย่างกว้างขวางและถูกบรรจุให้เป็นสิ่งสาธารณูปโภคที่สำคัญพอๆกับน้ำและไฟฟ้า ความพร่าเลือนระหว่างโลกเสมือนในอินเตอร์เน็ตเริ่มมีความใกล้เคียงกับโลกแห่งความจริง เมื่อมนุษย์สามารถเข้าไประบุและสมมุติตัวตนในโลกจำลองในพื้นที่ออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ชัดเจนและสามารถส่งผลระทบในชีวิตจริง ในพื้นที่ออนไลน์จึงสามารถเปรียบเทียบกับสังคมที่มีชีวิตหนึ่งได้ เป็นการเปิดโอกาสคนใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมากมีความตื่นตัว มีส่วนร่วมในการแสดงออกมากขึ้น จากเดิมที่เคยเป็นผู้รับสื่อเพียงฝ่ายเดี่ยวสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างฉับพลัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาและเข้าถึงประชาชนทำให้สามารถผลิตสื่อเองได้ง่ายขึ้น กำเนิดยูทูปและเฟซบุ๊ค  จึงทำให้ตัวละครมานี มานะ ในบุคลิกใหม่ซึ่งหลุดความหมายไปจากเดิมได้ถูกผลิตขึ้น ในการเป็นภาพตัวแทนการ์ตูนตลกล้อเลียนแสดงความเห็นต่างๆส่วนบุคคล

CHAPTER 01 IDEA

มานี มานะ ถือเป็นความทรงจำ เป็นการะลึกความฝันในวัยเยาว์สำหรับคนไทยใน ช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อผู้ใช้ระลึกความฝันบนพื้นที่โลกออนไลน์บน อินเตอร์เน็ต กลับพบว่าสิ่งที่ระลึกถึงในบางครั้งไม่เหมือนกับที่ตัว เองนึกหรือกลับเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากผู้ใช้อินเตอร์มีมากหน้า หลายตามีความแตกต่าง ทางด้านเพศ วัย และหลากความคิดเห็น  

ลักษณะบนพื้นที่บนโลกออนไลน์มีการไหลเวียนของข้อมูลที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนคลื่นทะเล เมื่อผู้คนจะ เข้ารับข้อมูลหรือไปโต้คลื่น สิ่งที่ทำให้เราไหลไปข้างหน้าก็คือ กระแสของข้อมูล เราอยู่ในสภาวะกระโดดไปแล้วไหล เพื่อแสดง ความเป็นตัวเอง

จนบางครั้งเราเกิดความไม่แน่ใจในตัวของการ์ตูนที่เรารู้สึก เป็นเรื่องเล่าของใคร เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าเพื่อสอนเด็ก หรือเป็น เด็กเล่าให้ผู้ใหญ่ฟัง ทำให้เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์และ ป่วนปั่นให้คราวเดียวกัน

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution