Pay

Nattaporn Akepootorn | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

สติ๊กเกอร์ถ้อยคำต่างๆ เหล่านั้นจะถูกนำไปติดไว้ตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ  โดยอิงจากสถานที่ๆ ที่เป็นที่นิยม ของการจับจ่ายใช้สอยเเละกลุ่มเป้าหมายหลักของบริโภคนิยม เช่น ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ย่านร้านค้า หน้ามหาวิทยาลัย และหน้าร้าน 7-11  โดยทุก ๆ ข้อความในสติ๊กเกอร์ มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือ เตือนสติผู้บริโภค ก่อนที่จะใช้จ่าย โดยตำแหน่งการติดนั้นจะติดบริเวณที่เห็นชัดสะดุดตาของผู้ใช้บริการ และใช้สีที่ดึงดูดความ สนใจเช่นเดียวกับสีและรูปแบบที่นิยมใช้ในการส่งเสริมการขาย ส่วนตัวอักษรจะเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ง่ายเพื่อ การอ่านข้อความได้ในเวลาอันสั้น  โดยใช้คำว่า เลิกจ่ายเลิกจน, เท่ไม่มีจะเเดก, มีทุกอย่างยกเว้นเงินเก็บ, รู้จักกดเเต่ไม่รู้จักเก็บ เเละนำมาขยายในขนาดใหญ่ เพื่อเเสดงงานในแกลลอรี่ โดยเลือกคำว่า รู้จักกดเเต่ไม่รู้จักเก็บ โดยอาศัยคำว่ากดเพื่อลิงค์ไปยังที่ๆ  สถานที่ ๆ นำสติ๊กเกอร์คำต่าง ๆ ไปแปะไว้ เเละที่เเผนที่บอก

CHAPTER 01 BACKGROUND AND RATIONALE

ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่จะยึดหลักการลอกเลียนแบบ ตามวัฒนธรรมตะวันตก ในการบริโภค โดยเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่ยเฟือยที่มีอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งการสิ้นเปลืองส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้า และการบริการ โดยบางครั้งสินค้าหรือการบริการมีราคาที่เเพงเกินฐานะ เป็นการบริโภคที่ฟุ่ยเฟือย เพราะมนุษย์ นั้นมีสัญชาติญาณซึ่งปรารถนาความสุข หากเราไม่ได้รับความสุขจากภายใน ก็ย่อมโหยหาความสุขจากภาย นอกเพื่อตอบสนองความต้องการ  เเละเมื่อขาดวินัยของการบริโภคที่พอดี ทำให้เราตกอยู่ภายใต้ของลัทธิบริโภค นิยม ดูได้จากปริมาณของตู้เอทีเอ็มที่มากขึ้น หลากหลายขึ้น นั้นเเสดงถึงว่ามีผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรต่างๆ ที่มากขึ้น ตามกระเเสของการบริโภค  จึงเห็นว่าสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะ เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ต่อสู้เพื่อที่ จะช่วยข่มใจไม่ให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของบริโภคนิยม จึงเห็นว่าการรณรงค์ให้มีสติในการใช้จ่าย น่าจะเป็นเครื่อง มือที่ดี ที่สามารถใช้ต่อสู้กับความอยาก ให้บุคคลทั่วไปไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ บริโภคนิยม

 

ลัทธิบริโภคนิยมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากมนุษย์นั้นมีสัญชาติญาณ ซึ่งปรารถนาความสุข หากเราไม่ได้รับความสุขจากภายในก็ย่อมโหยหาความสุขจากภายนอก บริโภคนิยม ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความอยาก (วัตถุ) ควบคู่กับความไม่พอใจ (ตนเอง) ด้วยโลก ธุรกิจที่เเข่งขันกันอย่างสูงเช่นนี้ เครื่องมือสำคัญในการนี้ก็คือโฆษณา ซึ่งโฆษณาปัจจุบันพยายามให้คนคิด (think) น้อยที่สุดแต่ให้รู้สึก (feel) มากที่สุด เพราะความรู้สึก มีผลต่อการตัดสินใจในการคิดเเละเสพสิ่งต่างๆ มากกว่าการคิด ดังนั้นโฆษณาในปัจจุบันจึงพุ่งเป้าไปที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้คนเกิด ความอยากซื้อสินค้าโดยไม่ต้องคิดหรือโดยไม่รู้ตัว เพื่อรองรับระบบการนำเงินออกจากตัวของผู้บริโภคให้เป็น เรื่องที่สะดวกที่สุดคือระบบของเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรกดเงินสดอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะช่วย ให้ผู้บริโภคสามารถใช้เงิน (เงินในอนาคต) ได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อเงินที่พกติดตัวไม่เพียงพอต่อการบริโภค  ผู้บริโภคก็ยังสามารถบริโภคได้อย่างจุใจ

 

CHAPTER 02

เเนวคิดบริโภคนิยม

บริโภคนิยม เป็นคำที่ มีความหมายครอบคลุมมากกว่า การซื้อ การขาย สินค้า แต่รวมถึง วัฒนธรรม สังคม วิถีชิวิต การพักผ่อนหย่อนใจ บริโภคนิยม ไม่ใช่การหลงไหลฟุ้งเฟื้อในการบริโภค แต่เป็นการ นิยม หรือ ปรารถนา (desire) ในการบริโภค ก่อนศตวรรษที่ 18 บริโภค (consumption) ไม่ได้มีความหมายจำกัดอยู่เฉพาะในแวดวง การเมือง และ เศรษฐกิจเท่านั้นในศตวรรษที่ 17 ในทางการแพทย์ Consumption หมายถึง วัณโรค และ หมายถึงการเก็บภาษีของพาณิชยนิยม (mechanism) ซึ่งสังคมยุโรป และ พ่อค้า เริ่มใช้คำนี้ในราว ปี ค.ศ. 1663 ในศตวรรษที่ 18 การบริโภค (consumption) จึงเกิดคู่กับ การผลิต (production) จากการทำงบประมาณ (Budget) เพื่อพิจารณาคาดการณ์การเสียภาษี ตามแนวคิดของ ฟิซิโอแครตส์ (Physiocrates) การบริโภคเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ในสมัยโบราณ และ กฎหมายอนุญาติให้คนชั้นสูงเท่านั้นที่ สามารถบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ชนชั้นล่างแม้มีเงินก็ ไม่อาจบริโภคได้ เพราะ กฎหมาย และ “ทุนทางวัฒนธรรม culture capital” ทีแต่ละชนชั้นมีไม่เท่ากัน เป็นตัวกำหนด รสนิยม และ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือย การขยายตัวของการบริโภค ขยายตัวลงมาสู่ชนชั้นล่าง ชัดเจนในศตวรรษที่ 18 ที่เรียกได้ว่า “การปฏิวัติการบริโภค (Consumption Revolution)” มีการขยายตัวของร้านค้าพาณิชย์ การขยายตัวของเครดิต และ การโฆษณา โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาพิเศษของ การบริโภค เพราะการขยายตัวของระบบการผลิตครั้งละมากๆ หรือ เป็นโหลๆ ที่เรียกว่า mass production ทำให้สินค้ากระจายไปทุกชนชั้น ทำให้เกิด “สังคมบริโภค” 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution