Usurp areas

Lab design

Nuttasak Veeranorapanich | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

งาน Installation ของ Barcode tag ซึ่งเป็น Tag คำทางการเมือง "#112" ที่กลุ่มมวลชนทางการเมืองของแต่ละฝ่ายสร้างความหมายแฝง เพื่อต่อสู้กันทางอุดมการณ์ ความเชื่อของแต่ละฝ่าย ถ้าเราค้นหาคำนี้ใน Google จะไม่ได้พบเพียง แค่ตัวเลข และหมายเลขต่างๆ แต่กับพบมาตรากฏหมาย 112 และสื่อของแต่ละฝ่าย ที่สนับสนุน และต้อต้านกฎหมายนี้อีกด้วย นั้นแสดงว่า คำ Tag ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาข้อมูล แต่กลับเป็นภาพแทน (Representation) ความหมายของอุดมการณ์บางอย่างแต่ละฝ่ายด้วย  ซึ่งเราจะพบทั้งวาทกรรม  text Image sound ของทั้งสองฝ่ายที่ยึดครองพื้นที่เสมือนในโลก Cyberspace

ABSTRACT

คำ Tag เป็น Keyword เพื่อใช้ในการสืบค้น เรื่องราว บทความ นิยามต่างๆ ในโลกเสมือน เช่น คอมพิวเตอร์ อาหาร สุนัข ผู้หญิง เด็ก นักเรียน โรงเรียน การเมือง ฯลฯ  และในโลกเสมือน  คำ Tag ซึ่งเป็นคำที่ช่วยในการมองเห็นและจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้เลยว่า บทความเนื้อหาข่าวสาร หรือบล็อกที่เขียนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ทำให้ผู้บริโภคสื่อ หาพื้นที่ในโลกเสมือนของผู้ผลิตสื่อได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้คำ Tag ค้นหาผ่าน search engine ต่างๆ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการทำให้เนื้อหาข่าวสารนั้น ถูกค้นพบได้มากขึ้น และทำให้ผู้บริโภคสื่อสามารถเข้าใจ ไอเดียร์สำคัญ ของบทความ เนื้อหาข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการแย่งชิงและยึดครองพื้นที่สื่อในโลก เสมือน มีการสร้างคำ เพื่อกำกับในการค้นหามากมาย แต่ก็มีคำ Tag อยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกสร้างจากกลุ่มก้อนการเมืองของไทยทั้งหลาย ที่สร้างคำ Tag และสัญลักษณ์สื่อความหมายตรง และแฝง เพื่อแย่งชิง และยึดครองพื้นที่สื่อในโลกเสมือนนี้ และผลิตซ้ำความหมายเพื่อสร้างตรอกย้ำอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละฝ่าย คำ Tag เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มอำนาจทางความเชื่อเดียวกัน (Agency) แล้วเกิดการผลิตซ้ำความหมายโดยประชาชน (Actor) อีกที ในภาคประชาชนได้นำคำเหล่านี้ไปใช้ ก็มีการผลิตความหมายตามแต่ละบุคคล แล้วแต่จะผูกเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละคน เพื่อผลิตซ้ำอุดมการณ์และยึดครองพื้นที่สื่อในโลกเสมือนวนเวียนต่อไปเรื่อยๆ

CHAPTER 01

Literature Review

กรอบแนวคิดและทฤษฎี

- ความหมายลำดับที่สอง Roland Barthes

- การประกอบสร้างระบบรหัส Stuart Hall

- สัญญะกับการสื่อสาร Ferdinand de Saussure

- วาทกรรมและอานาจ Michel Foucault

- อุดมการณ์ Antonio Gramsci

APPENDIX

เราสามารถสรุปได้ว่า คำ Tag ที่ใช้เพื่อสืบค้นหาข้อมูล เนื้อหาข่าวสาร ของสื่อในโลกเสมือนนั้น มีความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่อีก ซึ่งคำ Tag เป็นทั้งเครื่องมือของกลุ่มอำนาจวาทกรรมทางการเมือง และกลุ่มมวลชนต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสื่อ เข้าถึงพื้นที่ของกลุ่มอำนาจเหล่านี้ และถูกผลิตซ้ำสร้างคำ Tag เพื่ออุดมการณ์ของแต่ละกลุ่ม และยืดครองพื้นที่ของสื่อต่างๆ อีกทั้งยังใช้ล้อเลียน กวนตีน สื่อของกลุ่มฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย และแย่งชิงอันดับจากการค้นหาใน Search engine เพื่อให้ถูกพบเจอพื้นที่สื่อของกลุ่มวาทกรรมเหล่านี้  เมื่อเราทบทวนจาก Tag ที่เครื่องมือของกลุ่มอำนาจวาทกรรม แล้วใช้ร่องรอยจากคำ Tag เพื่อเข้าไปดูการยึดครองพื้นที่สื่อของกลุ่มสื่อต่างๆ จะพบถึงการต่อสู้กันทางแนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ (ideology) ที่ถูกสร้างจากกลุ่มอำนาจ (Agency) แล้วถ่ายทอดแนวคิดลงมาให้กับประชาชน (Actor) เพื่อยึดครองพื้นที่ในสมอง ให้เกิดความเชื่อ และอุดมการณ์ร่วมกันcreated by Z Axis IT Solution