ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ

Rujiya Nakrueng | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ABSTRACT

สังคมเฟสบุ๊คแฟนเพจ เอิ้อต่อการสร้างคาแรกเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ คนหนึ่งสามารถเป็นได้หลากหลายคาเรกเตอร์ และไม่จำเป็นต้องเหมือนความเป็นจริง การสร้างตัวตนเหล่านี้ เป็นการสร้างตัวตนแฝงเพื่อให้มีอำนาจในการอธิบาย สามารถที่จะล้อเลียน เติมแต่งเรื่องราวได้มากกว่าสิ่งที่เป็น เพื่อที่จะสะท้อนถึงบางอย่างของสังคมไทยที่ถูกตีกรอบข้อบังคับในชีวิตจริง

วิธีการสร้างแฟนเพจในรูปแบบ "ตลกร้าย" จึงมีคุณค่าต่อความเป็นตัวแทนในสิ่งที่เราพูดไม่ได้กับสังคมไทย เป็นหนึ่งในทางออกของการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะอีกทางหนึ่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทย การเคลื่อนไหวทางการเมือง เข้าใจความเชื่อโยงของการแสดงออกที่แตกต่างกันระหว่าง "ออฟไลน์" และ "ออนไลน์" ผ่านเครื่อข่ายสังคมในเฟสบุ๊ค และรู้ถึงข้อจำกัดทางเสรีภาพในสังคมปัจจุบัน 

APPENDIX

Interactive design : INTERACTIVE PROJECT @ Media Arts and Design

ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอcreated by Z Axis IT Solution