The Sound of Capitalism

Sound Design

Suwimol Panyana | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ทุกสิ่งทุกอย่างในยุคปัจจุบันล้วนถูกครอบคลุมด้วยระบบทุนนิยม ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวของเรา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในขณะที่ทุกคนจับจ่ายใช้สอยอยู่นั้น เราก็ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการของระบบทุนนิยมไปเรียบร้อยแล้ว จึงสร้างผลงานเสียงออกมาเป็นเสียงของลมที่พัดเป่าถุงพลาสติกหลายร้อยใบ เพื่อเปรียบเทียบเป็นลมที่พัดเปรียบดังนายทุนที่พัดโบกเอาระบบทุนนิยมเข้าสู่ตัวเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะผ่านสื่อ การโฆษณา หรือช่องทางใดก็ตาม แทรกซึมเข้าสู่ผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคแทบไม่ทันรู้ตัว และเปรียบเทียบถุงพลาสติกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจับจ่ายใช้สอยดังผู้บริโภค ที่ถูกครอบคลุมอยู่ในกับดักของทุนนิยม ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีระดับเสียงที่ไม่ดังมาก แต่มีความสั่นสะเทือนที่รุนแรง สื่อถึงระบบทุนนิยมที่สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแก่สังคม โดยที่เรากลับไม่รู้ตัวว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ผลักดันให้ระบบนี้อยู่รอด

APPENDIX

Sound Design in Madifesto 2012 @ CMU Arts Center : Chiangmai Thailand

THE SOUND OF CAPITALISM created by Z Axis IT Solution