Graveyard

DESIGN LAB PROJECT II

Suwimol Panyana | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

ผลงานนี้นำเสนอในรูปแบบ installation ของสุสานโทรทัศน์ ประกอบไปด้วยโทรทัศน์ที่ยังใช้งานได้และเสียแล้ววางกองอยู่ด้วยกัน โทรทัศน์ที่เปิดอยู่จะมีภาพที่ค่อนข้างจะไม่ชัด แสดงถึงข้อจำกัดในหลายๆด้านของสื่อเก่า ใช้โทรทัศน์เป็นตัวสื่อสารในงาน เพราะเป็นตัวแทนของสื่อเก่าที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด และใช้กราฟิตี้หรือเทคนิคการสเตนซิลเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว เนื่องจากศิลปะแนวกราฟฟิตี้เป็นศิลปะที่มักพบเห็นได้ตามท้องถนน ตึกร้าง หรือตามพื้นที่สาธารณะต่างๆที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีและเป็นศิลปะที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับมากนัก จึงหยิบยกภาพกราฟิตี้มาเป็นสื่อความหมาย เช่น ภาพของมนุษย์ถํ้าถือรีโมททีวี เด็กรุ่นใหม่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์บนกองทีวี และสุนัขที่ปัสสาวะใส่กองทีวี ซึ่งภาพเหล่านี้ล้วนแสดงถึงการลดบทบาทของโทรทัศน์ลงในยุคสื่อใหม่ โดยบนโทรทัศน์แต่ละเครื่องจะมีภาพ QR Code ของสื่อทางเลือกบนอินเตอร์เน็ตต่างๆแสดงอยู่ เช่น เวบไซต์ประชาไทย เวบไซต์สื่อพลเมือง เวบไซต์ข่าวออนไลน์ เป็นต้น และเมื่อผู้ชมงานสแกนจะพบประโยค “Remote control is in yourhand” แสดงอยู่ มี QR code หลักที่นำผู้เล่นไปสู่หน้าเฟสบุคของตัวงานและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อตัวงานได้ นอกจากนั้นเมื่อผู้ชมเดินผ่านเข้ามายังตัวงาน จะถูกจู่โจมด้วยด้วยเสียงดังซ่าของโทรทัศน์ผ่านเซนเซอร์ เพื่อสื่อถึงการยัดเยียดข้อมูลของสื$อเก่าที$ให้ข้อมูลด้านเดียวกับผู้ชมมาโดยตลอด

ABSTRACT

อินเตอร์เน็ตและสื.อใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน จนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ คนถือสมาร์ทโฟนกันไปมา พกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคไปทุกที มันได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนไปในหลายด้าน พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็เช่นกัน ในอดีตการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆต้องพึ3งพาสื3อดั6งเดิม เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ ซึ่งเป็นการรับข่าวสารด้านเดียว ไม่สามารถโต้ตอบกลับได้ สื่อเก่าในสมัยก่อนจึงเป็นสื่อที่ทรงอำนาจมากที่สุด สามารถชวนเชื่อหรือโน้มน้าวให้คนในสังคมเชือหรือเห็นไปตามที่นำเสนอได้ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ ทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารมันมีมากขึ้น อินเตอร์เน็ตทำให้คนเริ่มจับต้องข่าวสารได้ชัดเจนขึ้น สื่อทางเลือกเริ่มผุดขึ้นมามากมาย เพราะขั้นตอนในการสื่อสารที่ค่อนข้างง่าย ทำให้ผู้บริโภคข่าวสารไม่ต้องง้อสื่อเก่าเช่นดังที่ผ่านมา ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้อยู่เหนือข้อมูลข่าวสาร มีอำนาจในการเลือก อิสระเสรีในการวิพากษ์วิจารณ์ ล้วนส่งเสริมการเป็น active citizen แก่ผู้ใช้ เมื่อสื่อใหม่เติบโต มันได้ลดบทบาทของสื่อเก่าลง เช่น ผู้ชมไม่รู้สึกแย่อีกต่อไปเมื่อพลาดข่าวสารจากสื่อหลัก เพราะสามารถมองหาช่องทางเลือกอื่นๆได้ทุกที่ทุกเวลา จึงจะเห็นได้ว่าสื่อเก่าหันมาปรับตัวให้เข้ากับสื่อใหม่มากขึ1น เช่น มีการสร้างเฟสบุคแฟนเพจ มีเวบไซต์นำเสนอข่าวย้อนหลัง สิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งผลักดันความเป็นพลเมืองเชิงรุกในข่าวสารของผู้ใช้มากขึ้น เมื่อสื่อเก่าเข้าไปสู่สื่อใหม่ มันก็เปิดทางให้ผู้บริโภคข่าวสารสามารถวิจารณ์ ถกเถียงหรือต่อรองกับทั้งเนื้อหาของข่าว และการทำงานของสื่อเอง ปัจจุบันจึงอาจเรียกได้ว่าสื่อเก่ากลายเป็นแค่ช่องทางในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ผู้ยึดครองข่าวสารเช่นเดิม ข้อมูลจากสื่อหลักไม่ใช่สิ่งที่โต้เถียงไม่ได้อีกต่อไป และอาจจะถึงเวลาใกล้ตายของมันแล้วก็ได้ ในอนาคตสื่อเก่าอาจจะเป็นแค่ขยะ

APPENDIX

GRAVEYARD

Design Lab Project : Design Lab Exhibition "LIFE LIKE LIGHR" @ VISION Chiangmaicreated by Z Axis IT Solution