เสียงสะท้อนของปฏิกิริยา

Sound installation

Somprattana SUKJAI | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

 

งาน Sound Installatin ที่นำเสียงมาจัดให้ทำงานควบคู่ไปกับชิ้นส่วนกระจกที่ติดตั้งอยู่ในเส้นเอ็นที่ปล่อยให้หมุนอย่างอิสระ เมื่อแสงมากระทบกับตัวกระจกเงา ภาพที่ได้จะถูกแปลงแต่ละจุดเพื่อให้เสียงแต่ละเสียงทำงาน การปล่อยให้กระจกแต่ละชิ้นสะท้อนและคลื่นไหวอย่างอิสระนั้น ก็จะให้มีความหมายเหมือนการมีปฏิสัมพันของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอและยังมีผลสืบเนื่องต่อไปไม่จบสิ้น ทั้งเกิด หาย ต่างๆกันไป ดั่งทฤษฏี butterfy effect ทุกอย่างเป็นความสัมพันที่ส่งผ่านกันละกัน อย่างเป็นไปตามธรรมาชาติ

 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution