Thinking Trap Infection

DESIGN LAB PROJECT

Suwimol Panyana | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

เป็นผลงาน installation รูปสัญลักษณ์ “Like” ใน Social Network ที่ผู้เล่นอินเตอร์เน็ตใช้เพื่อแสดงความชอบในสิ่งที่พวกเขารับรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นยังเป็นผลงานที่ผู้ชมสามารถ interactive ได้ โดยออกแบบผลงานให้ด้านหน้าของผลงานมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ “Like” และด้านหลังเป็นห้องที่คนสามารถเข้าไปได้ โดยในห้องจะมีลักษณะเป็นเหมือนห้องขังและมีกรงกั้นไว้ มีการจัดวางและตกแต่งภายในเหมือนกับห้องเล่นคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มีการติดรูปภาพและตกแต่งประดับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีความสมจริงตามลักษณะของโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไป มีคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอแสดงคำว่า “Recommended for you” เพื่อแสดงถึงการเชื้อเชิญให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้เข้าไปร่วมเล่น สื่อถึงเทคโนโลยีใน Social Network ในปัจจุบันที่มักล่อให้เราติดกับดัก ด้วยการแนะนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือสิ่งที่มันคิด ว่าเราจะสนใจ เพื่อให้เราเสพติดข้อมูลข่าวสารที่มันป้อนให้ โดยจะทำการล๊อคห้องขังนี้ไว้ และมีกุญแจห้อยไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถไขกุญแจเข้าไปเล่นในห้องได้ โดยรวมแล้วแสดงให้เห็นถึงการถูกคุมขังในห้องสัญลักษณ์เครื่องหมาย Like โดยเครื่องหมาย Like นี้ ผู้จัดทาผลงานต้องการสื่อโดยรวมถึงการแสดงความสนใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใน Social Media ไม่เพียงแต่แค่การกด Like เท่านั้น ยังรวมไปถึงการเข้าไปดู อ่าน ฟัง และแสดงความคิดเห็นภายใน Social Media ที่ส่งผลให้เราเป็นเหยื่อของการตลาดที่ครอบคลุมโลกอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน ราวกับว่าเราได้ติดเชื้อกับดักทางความคิดของโลกออนไลน์ที่ต้องการเพียงให้เราเสพติดกับข้อมูลที่มันให้ และเพื่อที่มันจะสามารถสื่อสารทางการตลาดให้แก่เราได้อย่างตรงเป้าหมายและแยบยล โดยที่เราแทบไม่รู้สึกตัวเลยว่าภายใต้การแสดงความคิดเห็นและการแสดงจุดยืนในอินเตอร์เน็ต จะทาให้เราตกเป็นเหยื่อของทุนนิยมในโลกออนไลน์ได้ เหมือนกับการที่เราอยู่ในห้องเล่นอินเตอร์เน็ตของเราตามปกติ โดยที่ไม่รู้ว่าเราได้สร้างกรอบขังตัวเองไว้ภายใต้ความชอบของเราเอง 

ABSTRACT

ในขณะที่คุณสืบค้นข้อมูล อ่าน ดู ฟัง กดไลค์ หรือคอมเม้นท์แสดงความคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต Social Network จะมีเทคโนโลยีการจดจาประวัติการใช้งานและสร้างความเฉพาะตัว (Personalize) ให้กับผู้ใช้ ในการใช้งานครั้งต่อไปมันก็จะเลือกนาเสนอ แนะนาข้อมูล ลิ้งค์ โฆษณา ฯลฯ เฉพาะส่วนที่มันคิดว่าคุณสนใจ และตัดข้อมูลที่คิดว่าคุณจะไม่สนใจออกไป หรือนำเสนอในลำดับท้ายๆ เพื่อหลอกล่อเอาใจและเพื่อการสื่อสารทางการตลาดอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และด้วย วิธีนี้มันจะผลักให้ผู้ใช้งานจมอยู่ภายใต้มุมมองที่มันมอบให้เพียงด้านเดียว ราวกับขังคุณไว้ในคุกแห่งความสนใจของตัวเอง เช่นนี้แล้ว สิทธิเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารและแสดงออกทางความคิดเห็นที่มนุษย์คาดหวังจากอินเตอร์เน็ตนั้น มีอยู่จริงหรือไม่ หรือการควบคุมสื่อในปัจจุบันแค่เปลี่ยนมือจากอานาจรัฐมาสู่อานาจทางการตลาดเท่านั้น 

APPENDIX

Design Lab Production in ILL Exhibition @ Lazy Sunday Studio : Chiangmai Thailand

THINKING TRAP INFECTIONcreated by Z Axis IT Solution