THERE ARE SO MANY RESONS TO BE...

Nutnaree Chenchat | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2015

จากผลการศึกษาวิจัยได้ถูกนำมาแปลงเป็นผลงานศิลปะ เพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการงานศิลปะ There are so many reasons to be… เป็นงานแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ที่ได้จัดแสดไปเมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ Minimal ซอย 13 ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ABSTRACT

โดยงานชิ้นนี้มีชื่อว่า There are so many reasons to be “Thainess”. หรือ ไทยๆ ซึ่ง “ความเป็นไทย” ความงดงมวิจิตรตระการตาและสูงส่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ บวกกับการโฆษณาที่ต้องการสร้างความแตกต่าง การมีจุดยืน การมีเอกลักษณ์ของตนเอง ทำให้ “ความเป็นไทย” กลายเป็นกลยุทธ์ของการโฆษณาของหลายๆ องค์กร แต่ด้วยความเป็นไทยแท้แบบดั้งเดิมที่งดงามแต่เข้าถึงยาก ทำให้คนเริ่มเบื่อจึงเรียกร้องหาความเป็น “ไทยๆ” คือ สิ่งที่ไม่เคยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความเป็นไทยหรือสิ่งที่คนไทยควรจะภูมิใจมาก่อน กลับกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับขึ้นมา  

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution