‘ปิดเล่มคุย’ เปิดวงสนทนาว่าด้วยเรื่องของ ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’

Post Image

‘ปิดเล่มคุย’ เปิดวงสนทนาว่าด้วยเรื่องของ ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’ โดย [Talkscape]

bookscape ชวนคุยต่อยอดจากหนังสือ ‘ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา’ พาไปสำรวจชีวิต ท่องโลกความคิด และต่อยอดทฤษฎีของจิตแพทย์อัจฉริยะผู้ให้กำเนิดจิตวิเคราะห์อย่าง ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’ พร้อมเชื่อมโยงทฤษฎีจิตวิเคราะห์กับความรู้หลากหลายสาขาวิชา บริบทร่วมสมัย และชวนมองอิทธิพลของฟรอยด์ในสังคมไทย
.
ร่วมสนทนาโดย
.
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
นักมานุษยวิทยา ผู้เขียนหนังสือ “การเดินทางในระยะห่างของดวงตา” เจ้าของนามปากกา Visuelle แห่งคอลัมน์ “เยี่ยมบ้านฟรอยด์” ใน The Momentum และอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ชวนปิดเล่มคุยโดย
.
ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์ และ นันท์ชนก คามชิตานนท์
สองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ bookscape

.